Διάλογος μετά πρωτειομανούς : πρόσωπο σε κοινωνία και ατομο αδύνατο να κοινωνήσει. Ένα θεωρητικό σχήμα ανύπαρκτο και αντιπατερικό

    ΠΡΩΤΕΙΟΜΑΝΗΣ. Ζούμε στον εικοστό αιώνα. Δεν μπορούμε σήμερα να μιλάμε με την ίδια ορολογία των πατέρων. Οι Πατέρες χρησιμοποίησαν την κουλτούρα της εποχής των και προσπάθησαν να αρθρώσουν ένα δόγμα κατανοητό από τους ανθρώπους εκείνης της εποχής. Οι απαντήσεις που δώθηκαν ήταν σημαντικές για να προφυλλάξουν τον χριστιανισμό από διάφορες αιρέσεις, αιρέσεις που …

Leggi tutto Διάλογος μετά πρωτειομανούς : πρόσωπο σε κοινωνία και ατομο αδύνατο να κοινωνήσει. Ένα θεωρητικό σχήμα ανύπαρκτο και αντιπατερικό