ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ-ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

«Ἄνθρωπος τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καί φ ρ α γ μ ό εν αὐτῷ περιέθηκε καί ὤρυξε ἐν αὐτῷ ληνόν καί ὠκοδόμησε π ύ ρ γ ο ν, καί ἐξέδοτο αὐτόν γεωργοῖς καί ἀπεδήμησεν» (Ματθ.21,33). Ὁ οἰκοδεσπότης, λοιπόν, τοῦ ἀμπελῶνος ἔβαλε περίφραξη σέ αὐτόν, ἔκτισε δέ καί πύργον, «ἴνα μή τρυγῶσιν αὐτόν πάντες …

Leggi tutto ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ-ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Σύμφωνα με την δυτική παράδοση η προσπάθεια του ανθρώπου για την καλυτέρευση της φύσεώς του υπήρξε συνεχής στην διάκεια της ανθρωπίνης ιστορίας. Αυτή η προσπάθεια έκανε τον άνθρωπο ικανό να επεξεργασθεί χρήσιμα εργαλεία για να επιλύσει τα προβλήματα τα οποία, στα διάφορα στάδια της ζωής του, πήγαζαν από την δυσκολία των εμποδίων του περιβάλλοντος που …

Leggi tutto ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ