ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΑΡΞΗ: ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Όπως πάντα, κάθε χρόνο,  στις 31 Δεκεμβρίου φεύγει ο παλαιός ο χρόνος και εισέρχεται ο νέος. Το τραγικό για την ανθρωπότητα 2020, τελειώνει και ο άνθρωπος πιστεύει ότι το 2021 θα είναι καλύτερο έτος, ικανό να  επιφέρει μία λύση σε όλα τα προβλήματα. Πόσοι στα αλήθεια περιμένουν να ξαναγυρίσει ο κόσμος όπως ήταν πριν την …

Leggi tutto ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΑΡΞΗ: ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ